Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om tillfällig hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen sommartid på del av väg 148, Bunge, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

Bunge Väg 148