Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning (pdf 1 MB)

Taggar:

Väjningsplikt