Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Väjningsplikt