Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter, sommarhastighet del av väg 149 Stenkyrka

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.