Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.