Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun

Länsstyrelsen i Västernorrlands förslag till naturreservatsbildning i Långmon, Sollefteå kommun Rubricerade ärende, diarienummer, 511-12150-08, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.