Länsstyrelsen i Västernorrlands läns utkast till förslag till föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet

Rubricerade ärende har lämnats till Regelrådet för synpunkter. Regelrådets granskning omfattar inte utkast till förslag till föreskrifter. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.