Länsstyrelsen Västernorrlands förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Mossaträsk-Stormyran, Örnsköldsviks kommun

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.