Länsstyrelsens i Gotlands län förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsningar på väg 699, Fårö

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.