Länsstyrelsens i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på Ängmansvägen, väg nr 20005, i Katthammarsvik, Östergarn, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.