Länstyrelsens i Gotlands län förslag till sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

(pdf 1 MB)

Det bakomliggande förslaget

(pdf 1 MB)