Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (SLVFS 2001:37) om handelsbeteckningar på fiskeri och vattenprodukter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.