Livsmedelsverkets förslag till ändring av LIVFS 2012:06 om snus och tuggtobak

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.