Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om fruktjuice och fruktnektar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.