Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om aromer och märkning (1)

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om aromer och märkning Rubricerade ärende, diarienummer 4498/2011, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.