Livsmedelsverkets rapport Avsättning av svenskt vildsvinskött

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018/02334, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

vildsvinskött