Livsmedelsverkets rapport om ändrat kontrollansvar för vissa typer av livsmedelsanläggningar

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.