Livsmedelsverkets remiss angående ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för brödet Upplandskubb

 Rubricerade ärende, diarienummer 1843/2012, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Upplandskubb