Livsmedelsverkets remiss av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om nya livsmedel

Förslaget avser regler i en EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare.  Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

Nya livsmedel