Livsmedelverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Rubricerade ärende, diarienummer 2763/2013, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.