Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18Li6331, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har inte kunnat behandla rubricerat ärende inom den angivna svarstiden, dessvärre på grund av felaktig intern hantering av remissen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.