Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

lotterier