Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter om spelkonsekvensanalys (LIFS 2013:1)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.