Lotteriinspektionens förslag till tekniska föreskrifter om värdeautomater och spel på hel- och halvautomatiserade spelbord

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18Li/195, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

spelbord