Matchningsanställningen – nya vägar till jobb (A 2014:D)

Rubricerad remiss innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därför inte av Regelrådets granskning och borde inte ha remitterats till Regelrådet.