Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg (promemoria)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.