Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19

Rubricerade ärende, diarienummer Dnr. 791-16, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

ytvattenstatus