Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Ds 2010:12)

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.