Yttrande över Patentombudsnämndens förslag till föreskrift om professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud

Remissen innehåller förslag till föreskrift om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053 om auktorisation av patentombud. Förslaget innebär att Alla auktoriserade patentombud årsvis ska redovisa 10 vidareutbildningstimmar till Patentombudsnämnden. Nämnden beslutar om vilka utbildningar som ska anses kvalificeras som timmar för vidareutbildning. Aktuella utbildningar som ska anses kvalificera ska läggas ut på Patentombudsnämndens webbplats... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-patentombudsnamndens-forslag-till-foreskrift-om-professionell-vidareutbildning-for-auktoriserade-patentombud/

Patentombudsnämndens förslag till vägledande regler om god patentombudssed

Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Alla nyheter