Yttrande över Pensionsmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter avseende identifiering vid fondval och fondbyten på Pensionsmyndighetens webbplats

Remissen innehåller Pensionsmyndighetens förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2012:9) om självbetjäningstjänster via Internet, förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2011:13) om personlig kod och blankett för fondval och fondbyte samt förslag till ändring i föreskrifter (PFS 2011:4) om val och byte av fond inom premiepensionssystemet. De föreslagna ändringarna medför ett krav på identifiering med e-legitimation för att göra fondval... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-pensionsmyndighetens-forslag-till-andring-i-foreskrifter-avseende-identifiering-vid-fondval-och-fondbyten-pa-pensionsmyndighetens-webbplats/

Alla nyheter