Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2015/3364/L6, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

myndighetslag