Några frågor om alkolås

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Regelrådets yttrande

Några frågor om alkolås (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

alkolås