Några frågor om alkolås

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 921 KB)

Taggar:

alkolås