Näringsdepartementets Ds Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21)

Rubricerade ärende, ert diarienummer N2019/02696/DL har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

katter