Näringsdepartementets förslag till ändringar i fiskelagen (1993:787)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.