Näringsdepartementets promemoria om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/07839/RS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 12 november 2015 med angiven svarstid den 13 november 2015 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.