Näringsdepartementets promemoria Privat rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän

Förslaget innehåller i dagsläget inte några närmare bestämmelser om de krav som en ansökan om att bedriva privat rekryterings- och arbetsförmedling för sjömän innebär. Eventuella administrativa kostnader med anledning av en ansökan kan således bedömas först i ett senare skede i samband med att föreskrifter meddelas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.