Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens delrapportering av uppdrag angående projekt av gemensamt intresse (EI R2013:11)

Såvitt kan bedömas är förslaget i allt väsentligt en direkt följd av en EU-förordning som i sin tur är direkt tillämplig i Sverige. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets uppdrag och Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.