Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Informationsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats hit.