Näringsdepartementets remiss Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.