Näringsdepartementets remiss Tredje sjösäkerhetspaketet – Klassdirektivet, Klassförordningen, Olycksfallsdirektivet och IMO:s olycksutredningskod (SOU 2010:23)

På grund av semestrar saknar Regelrådet möjlighet att inom angiven tid yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()