Näringsdepartementets remiss Undantag från lagen (1998:492) om biluthyrning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.