Naturvårdsverkets förslag om ändringar i föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

inventering