Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.