Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter (NFS 2010:8) om kontroll av luftkvalitet

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

luftkvalitet