Naturvårdsverkets förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.