Naturvårdsverkets förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget ()