Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Rubricerade ärende, diarienummer NV-03710-16, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.