Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

forskning