Ny patentlag (SOU 2015:41)

Rubricerat ärende, diarienummer Ju2015/3556/L3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Regelrådets yttrande

Ny patentlag (SOU 2015:41) (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

patentlag