Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/00060/S, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.