Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.