Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()