Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU 2017:106)

Rubricerat ärende, diarienummer N2017-07817-PBB, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.